Geachte klant,
 
Vanaf 25 mei 2018 treedt de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (GDPR) in werking.

Deze verordening heeft tot doel de Europese burgers betere controle over hun persoonsgegevens te geven.

Als klant van bvba shop night and day hebt u onze diensten in het verleden gebruikt en bent u opgenomen in onze contactendatabase. Dit betekent dat we u van tijd tot tijd informatie of aanbiedingen sturen waarvan we vermoeden dat ze voor u interessant kunnen zijn.

  BVBA SHOP NIGHT AND DAYverbindt zich ertoe om u op een transparante manier te informeren over het gebruik van uw persoonlijke gegevens dat het alleen voor legitieme doeleinden zal gebeuren en verzekert u dat uw persoonlijke gegevens niet zullen worden doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming .

U hebt altijd de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn te kennen en om te vragen deze te wijzigen of te verwijderen voor zover u onze wettelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens met betrekking tot handelstransacties respecteert. Stuur gewoon het verzoek naar
info@au-plaisir-de-vivre.be Evenzo, laat het ons weten via het e-mail adres als u geen aanbiedingen of informatie van BVBA SHOP NIGHT AND DAY (au plaisir de vivre) meer wenst te ontvangen.